Ten dělá to a ten zas tohle... A každá práce chce svoje. Na DW není prostě čas.steemCreated with Sketch.

in actifit •  3 months ago  (edited)

Právě jsem doopravoval čtvrtletky. Tedy jako čtvrtletní písemné práce. Z šesté třídy. Doopravoval. Ne doopravil. Jedna mi zbyla.
Proč jsem tu jednu nedodělal? Ze zkušenosti vím, že jakmile si přestanu být jist, jestli se v mém přijmení píše měkké i nebo ypsilon a jestli jednoduché v nebo dovojité w, tak je zkrátka třeba přestat. Čumím do toho tři hodiny v kuse. Už mi slzí oči...
A teď mám konečně čas. Mám se jít vysprchovat, nebo začít odmačkávat Drugwars? Mimochodem "jít spát na prase", to se mezi dětmi říká právě v případě, že ulehnete bez příslušné večerní hygieny. Žebrat "na psa", to jsem už mezi bezdomovci slyšel... Ale to je mimo.
Chci napsat, že při práci nesedím pořád u PC. Na Dw mám málo času a nemám ani duševní kapacitu na ně myslet. Co odmačkávám, to je asi tak moje možné maximum.
No a těch kroků mám celkem dost. Když vůbec nesportuju a jenom učím. A taky trochu vychovávám syna. Jistě by bylo daleko "výnosnější" dát sem pár fotografií. Ale na to už taky nemám sílu, abych prohrabal archiv. Dnes jsem teda nefotil.13434
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

!trdovoter
!BEER

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.67520588 TRDO & @jjprac will get 0.45013725 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Congratulations @jjprac, 2.84% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.14248913 TRDO & @bucipuci will get 0.09499275 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.07478325 TRDO & @xlisto will get 0.04985550 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 71.4 AFIT tokens for your effort in reaching 13434 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.72% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 0.89247826 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.45013725 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.09499275 TRDO curation
@xlisto earned : 0.0498555 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site