Report No 200: November 16 2019steemCreated with Sketch.

in actifit •  3 months ago  (edited)

Dnes to bylo takové symbolické... Dvou stá zpráva pro Actifit, návštěva nemocnice. Jako typ aktivity jsem si dnes dal kromě obvyklé denní aktivity také hru s dítětem. Tak jsme si hráli na návštěvu Thomayerovy nemocnice.

Thomayerova nemocnice je příkladem tzv.legionářské architektury. Její první část byla otevřena k 28.10.1928. Ano, k desátému výročí republiky. A nesla název Masarykovy domovy. Byl to ústav sociální péče hl.města Prahy. Starobince, chorobince, ozdravovny, zotavovny, kaple... Krásná slova. Až do okupace nebyl ústav dokončen. Přesto byl nejmodernějším zařízením tohoto druhu v Evropě. Takže není divu, že ho převzal Wehrmacht...

A doktor Josef Thomayer... Lékař, autor českého lékařského názvosloví. Taky z Chodska, z Trhanova. Také spisovatel. Ale jeho spolužák a přítel z Klatovského gymnasia, známý pod pseudonymem Jaroslav Vrchlick, to ve spisovatelské branži dotáhl rozhodně dál. Thomayerův bratr František Josef byl uznávaný zahradní architekt... Nadaná rodina.

Ale zpět k dnešku. Potvdili mi, na rentgenu, že syn má zlomený prst. Myslel jsem si to... Takže hra s dítětem. Jsme doma. Syn si dobrovolně zalezl do postele, že je unavený a vzal si tam tablet. Ledujeme. Nákupy, vaření, žehlení, úklid. Krmení morčete. Nic moc aktivita. Kroky nenaskakují.

Měl jsem s sebou foťák. Ale nějak se mi nechtělo v nemocnici fotit. Syn byl spruzený a tvářil se posupně...
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png


5948
Daily Activity, Play with kids/grand kids

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

!trdo
!BEERHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bodie7 for you. Enjoy it!

!trdovoter
!BEER

Congratulations @jjprac, 2.84% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

!trdo
!BEER

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 38.9 AFIT tokens for your effort in reaching 5948 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.53% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!BEER
!trdoHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @godfish for you. Enjoy it!

!BEER
!trdoHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 0.90253239 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.08991 TRDO curation
@bodie7 earned : 0.013203 TRDO curation
@jjprac earned : 0.43770375 TRDO curation
@godfish earned : 0.01565325 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04521825 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site