RE: Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí...

You are viewing a single comment's thread from:

Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí...

in cesky •  last month 

já už jsme t ostím spamováním botama pod články skončil, moc mě to neba... tak snad nejste smutní že nerozdávám :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nejsem smutný. Až budu delfín (cca 2021), taky se omezím na pár tagů, abych nevypadal moc chtivě. Teď, jako správná všežravá ryba, nepohrdnu ničím na svou pověst nedbaje.