Zpupný rytíř (I.)steemCreated with Sketch.

in cesky •  3 months ago 

Nahromadily se mi resty. Tedy nejen na Steemitu... Ale tady začnu řešit jen ty steemití. To jsou nápady na články, které mám uloženy někde v podvědomí, o kterých jsem i napsal, že je napíšu... A zatím nenapsal. Tak se do toho právě pouštím. A posledně jsem se zmiňoval @phortun -ovi, že trochu rozvedu slovo zpupný. Tak s vervou do toho!

Říci ve středověku o někom, že je zpupný, to byla velká lichotka. Zpupný, to byl chtěl být tehdy každý... Ale jen nemnozí toho dosáhli. A teď se do toho začnu trochu zamotávat.

Zpupný byl ten a právě jen ten, kdo vlastnil fideokomisní panství. Hm. Já nechci podceňovat svého čténaře, ale přeci asi abych tento středovký právní pojem trochu rozvedl...

Takže král byl vlastníkem vší země. Ale vládl nad její valnou většinou jen v rámci tzv.obecného panování. Tu zemi totiž na věčné časy rozdělil mezi šlechtu na léna. Některá, manská (zemanská), se mu vracela, když držitel ukončil nějakou služebnou funkci. Ale v Čechách byla většina lén právě zpupná, fideokomisionální. Tzn., byla zanesena v zemských deskách jako nezcizitelná, s právem dědičnosti z otce na syna.

Král mohl vyžadovat od držitele léna, aby sloužil v poli, pokud byla země napadena, a aby v rámci svého léna vybíral od poddaných pro krále berni. Pokud chtěl víc, musel požádat a nemusel dostat. A už vůbec ne zadarmo... Panovník i jeho vazal měli přesně stanovená práva a povinnosti.

Vlastník léna mohl například krále odmítnout vpustit do svého hradu. Pokud král projížďel přes jeho panství, mohl od něj požadovat poplatek... Pokud feudál neloupil na královských cestách a nebyl označen Zemským sněmem za zemského škůdce, tak proti němu král nic nezmohl.

Ani Karel IV., asi nejsilnější český panovník, nedokázal šlechtě vyrvat její velká stavovská práva. A ze střetnutí se šlechtou obratně vycouval. Do konfrontace nešel, protože si vůbec nebyl jist vítězstvím. Rožmberkové ostentativně vyjednávali s Habsburky i Bavory, jestli by je ti vojensky a politicky podpořili, kdyby oni odtrhli svá panství od Českého království a vtělili je do Bavor či Rakous... Ale o tom jindy.

Takže zpupný šlechtic, to byl někdo. Mohl opovědět (vyhlásit) válku kterémukoliv jinému zpupnému šlechtici. Na svém panství si mohl dělat, co se mu zlíbilo. Pokud neporušil zemské právo. Kdyby ho porušil, ktrýkoliv jeho poddaný se mohl proti svému pánu odvolat k zemskému soudu, nebo i ke králi.

A samozřejmě, že si šlechtici byli svého postavení vědomi. Věděli, že v cizině šlechta tak silná práva zpravidla nemá. Takže byli hrdí, ba pyšní... Tak slovo zpupný nabylo i současného, hanlivého významu.

A takhle to u nás fungovalo do roku 1627, kdy byla práva stavů po bělohorské porážce zadupána do zěmě... Poslední byli kvůli vlastní hlouposti prodáni skoro o století později zpupní Chodové.

Pokud šlechtický rod ale vymřel, spadlo dědictví na krále. Pokud si šlechtic nekoupil za svého života právo odkázat svoje zpupné panství někomu jinému než byl jeho syn.

Kvůli úplnosti. Král měl i svoje speciální panování, tedy královskou komoru, kterou spravoval jeho komorník. Tam patřili židé, královská města, horní a mincovní regál (právo těžit drahý kov a razit minci). Ale když byl král bez peněz, všechno občas prodával, nebo dával v zástavu proti půjčce.

Původně jsem teď chtěl napsat ještě jendnou tolik textu. Tentokrát o Británii. Bude to velmi souviset... Ale nechám si to na zítřek. Alkohol i historie jsou nejlepší po malých dávkách... I když se historií neopijete, můžete se v ní snadno ztratit.
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Zajímavé a poučné počtení. Bylo mi ctí být inspirací :D

Díky za rozšíření obzorů !BEER

Tohle už není jen o znalostech, je vidět, že tě to skutečně baví. :-)

Tebe je na té škole škoda :)
!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.07776000 TRDO & @xlisto will get 0.05184000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Tohle se člověk na základce nedozví. Dík za rozšíření znalostí :-)
!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.15138900 TRDO & @bucipuci will get 0.10092600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Rád jsem si rozšířil znalosti ;-)

!trdovoter
!BEER

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.72474750 TRDO & @jjprac will get 0.48316500 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 2.85% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SPHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Zajímavé čtení !BEERHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @ritxi for you. Enjoy it!

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 0.9538965 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.483165 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.100926 TRDO curation
@xlisto earned : 0.05184 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site