Vzpomínky, asociace...steemCreated with Sketch.

in cesky •  3 months ago 

Včera jsem se k večeru potloukal se synem na Letné. Proč, to nesouvisí s tématem. A uviděl jsem na zemi nějakou kartičku... Tak jsem syna pověřil, aby to prověřil. Co kdyby to byla kartiška s Pokoušem, tedy s Pokémonem?

Nebyla. Syn hlásil, že je na ní napsáno "Občanský průkaz". Ne, že by věděl, co to je a k čemu to je. Ale jsa gramotným přečetl mi to. Tak co teď? Mám já chuť se tím teď a tam zaobírat? No nemám, no... Ale jsem člověk poctivý, dbalý... A taky musím předvést synovi, co je v takových případech správné...

"Tak mi tu kartičku teda podej..." Paní, ročník 1947. Iuris Utriusque Doctor. Doktorka obojího práva. Původně se myslelo světského i církevního práva. Ale dnes se to vykládá jako trestního i civlního... Ale to je zase odbočka. Tak vzhůru zpátky!

Paní měla bydliště o čtyři domy výš, na téže ulici. Na zvoncích její jméno opravdu bylo. Ta jsme tam zazvonili... A nic. Nikdo nebyl doma. Tak co dál?

Kdepak máme nejblížší policejní služebnu? Na Letné jsem se narodil. Jestli je tam, kde byla určitě v roce 1974, tak teda vím. Jenomže tenkrát tam sídlila VB, odřad SNB... Ale bylo to tam pořád!

Tady by mohl můj příběh skončit. Poplácal bych se po rameni, jaký jsem to řádný občan, prakticky hrdina všedního dne... Jenomže já si vzpomněl, kdy jsem tam, na služebně, byl naposledy.

Muselo to být někdy v roce 1979. Půjčil si nás ze školy orgán Veřejné bezpečnosti... Oni k si k nám občas chodili půjčovat. Kvůli identifikaci.

Znáte to z filmů. Pachatel dostane číslo. Vedle něj se do řady postaví figuranti také s čísly. Svědek, nebo oběť, si prohlédne přítomné a zkusí mezi nimi pachatele poznat. Tak já a dva spolužáci jsme byli ti figuranti. Usvědčovalo se nějaké dítě...

Tehdy se ještě na dětská práva moc nehrálo. Nás si esenbák taky půjčil bez souhlasu rodičů... Vzpomínám si, že kluk ukradl kolo. Dva svědci ho poznali. Takže ho čekala polepšovna. Bylo mu třináct. My se flákli na tři hodiny. Orgán nás vyzvedl, orgán nás musel předat zpátky. Dostali jsme nějaké zákusky. Kluk zlodějská to baštil s námi. Když jsme si s ním povídali, tak jsme seznali, že on je z jiné planety než my. Nerozuměli jsme si, i když jsme mluvili všichni česky. Stál na jiných mravních pozicích... Bylo to zajímavé. Dnes takové učím. No, spíš "učím"...

No a naproti bylo kino OKO. Píšu o službeně v ulici Františka Křížka. Asi 50 metrů od místa, kde to v roce 1973 naprala Olga Hepnarová s vypůjčenou vejtřaskou do lidí na refíži... Ten den jsem šel do školy zrovna jinou cestou... No Olga Hepnarová! Poslední popravená žena v Československu, tuším 1975. Ale to je zas jiná vzpomínka...

To si nás zase půjčili filmaři. Bylo to v roce 1981. Zahrál jsem si ve filmu. Kompars. A do uniforem jsme se převlékali právě v kině OKO. Do nacistických uniforem. Zahrál jsem si poslední odvodový ročník Wehrmachtu. Na náměstí U dvou trempů (u kostela Cyrila a Metoděje) jsme pochodovali. Převezli nás tam autobusy. Prapor dědků a kluků a prapor SS.

Ti esesáci, to byl prapor Rudé armády ze střední skupiny vojsk posádkou v Milovicích. Samí Mongolové. Tehdy mi to přišlo jako nonsens, aby v uniformách SS pochodovali Mongolové... Dneska už vím, že u Waffen SS mohl sloužit každý, kdo nebyl Žid nebo Slovan. U Freiwilligen SS a vlastních SS byla samozřejmě pravidla přísnější. Ale to jsem zase jinde.

Sověti měli zakázáno s námi mluvit. Ale my byli Základní škola z rozšířenou výukou cizím jazykům. Ruštinu jsme měli od tředí třídy, dělaly se k nám příjimačky. Mluvili jsme rusky fakt dobře. Tak jsme se od těch Mongolů o životě v Milovicích přece něco dozvěděli. A dali jsme jim naše svačiny. I když to byli vlastně nepřátelé... Byli hladoví.

Měl jsem boty snad jedenáctky a obrovský plembák (přílbu)... Při slavnostním pochodu mi uletěla bota. Jeden Oberguppenfuehrer SS, též statista, mi povídal:"Ty vole, vycpi si to novinama..." Taky jsme dostali pušky. Znehodnocené. Ale mířit lidem do oken se s nimi dalo. Byli jsme mladí a blbí... Hezká doba.

K smrti jsme vyděsili stařečka, který si nevšiml uzávěry a spolu s venčeným pejskem se octl o čtyřicet let nazpátek... Opravdu se sesypal a volala se mu sanitka...

Jo, ty vzpomínky... Mladost, radost. Mně se po Letné nesýská, ale kdykoliv tam jsem, tak si na něco z minulosti vzpomenu. Tentokrát byla spouštěčem ztracená občanka... Zase, ne že by se mi po minulosti stýskalo, ale přeci to byla nejkrásnější doba mého života.

Šťastný je ten člověk, který může říct, že nejkrásnější období jeho života je to, které právě prožívá. No, můj případ to není. Ale všem ostatním to ze srdce přeju.
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hezké vzpomínky ;-)
!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.36261000 TRDO & @jjprac will get 0.24174000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 6500 replies. Your next target is to reach 6750 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Bezva čtení. Tokeny dodám pod actifity.Hey @krakonos, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Jen jsme se nedověděl jak to dopadlo stou občankou :)

Strčili jsme ji chlápkovi na policejní služebně. Nic jsme neprotokolovali.

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 0.36261 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.24174 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site