Řekni, kde ty hroby jsou...steemCreated with Sketch.

in cesky •  3 months ago  (edited)

Voják padne. Taky jsem přísahal, že bude-li to nutné, i život položím... Vybavuji si jeden sovětský film. Jakýsi velící maršál tam praví něco v tom smyslu, že vojáci nejsou lidi, jen vojáci. Kdyby připustil, že to jsou lidi, musel by připustit, že mají ženy, děti... A bylo by mu zatěžko posílat posílat je na smrt. A on to jako maršál musí dělat. A v rámci objektivity musím uznat, že říkal my-vojáci, ne oni-vojáci.

Tak tey voják padne. Vojáci vítězné armády jsou pohřbeni s jakýmisi poctami. Čím vyšší hodnost, tím vyšší pocty, samozřejmě. Vojáci jsou vojáci. No a poražení padlí se okradou a někam zahrabou. I vítězní padlí jdou do hrobů okradení, samozřejmě. Až na výjimky. Ale to rozvádět nechci.

Voják zpravidla skončí v zemi blízko místa, kde vydechl naposledy. Jasně, že jsou zase výjimky. Už egyptští faraonové nechávali zvláště se vyznamenavší padlé bojovníky odvézt domů, do Egypta, k mumifikaci. Čímž jim zajistili v egyptských očích život věčný.

Egypťané neradi bojovali v cizině. Zemřít tam, daleko od suché pouště a kněží ovládajících mumifikační umění, to znamenalo věčnou smrt. Proto bojovali ze všech sil. Aby si zasloužili návrat. Ale o tom už vlastně vůbec psát nechci...

Nicméně pohřeb padlých vítězů měl i morální dopad na jejich přeživší soudruhy. "Postaráme se. Budete navždy pokryti slávou! Vaše jména neupadnou v zapomění, dítky se o Vás budou učit! Kladení věnců ve výroční dny..."

Ale jsou i ranění vojáci. A ti vydechnou naposledy často i dost daleko od místa, kde je trefilo... Když se bojuje hodně intenzivně a dlouho, jsou ranění převáženi často hodně daleko. Místní kapacity nedostačují. V době vlaků a později letadel nás to nepřekvapí... Ale tohle je hrob z napoleonských válek.
P1110768.JPG
V roce 1812 utrpěl Napoleon zdrcující porážku v Rusku. Její vinou od něj odpadli dosavadní nedobrovolní spojenci a postavili se proti němu. V roce 1813 vznikla tzv. 6.koalice. Rakouští a pruští vojáci se střetli s Napoleonem na území dnešního Německa.
P1110769.JPG
Bitvy u Drážďan a Kulmu... Srpen 1813. Tam Napoleon vyhrál. Ne naposledy. Ale čekalo ho Lipsko, Bitva národů v říjnu. I pak ještě dokázal sporadicky vítězit, ale příští rok padne Paříž a Napoleon odejde na Elbu.
P1110770.JPG
U Drážděn velel poražené koalici jistý Schwarzenberg. Ale poučil se. U Lipska si to vynahradil. Fakticky tam velel, i když ne nominálně. Ale to bylo už mrtvým od Drážďan a odjinud celkem jedno.
P1110771.JPG
No a všimněte si. Na nápisu nahoře podplukovník, dole praporčíci... Nižší hodnosti v bitvě raněny nebyly? Ale ano... Ale kdo by se o ně staral? Pokud na to měly, mohly si zaplatit péči nějaké markytánky. Jakou byla třeba Babička Boženy Němcové. Ale ony většinou neměly čím platit. Tak potom tedy spíš zdechly, než aby vydechly naposledy...
Ypsylony ve shodě jsou náležité. Píšu o hodnostech. Ne o lidech... My, vojáci, přeci nejsme lidi.

Nevím, jestli je tohle jen pomník, nebo jsou ve schránce uloženy kosti. Původně jistě byly. Ale pomníkem se v rámci Olšan šoupalo... Za ním jsou vidět také hezky po vojansku seřazené hroby. To nejsou ruští, ale sovětští vojáci. Z května 1945. Sovětští dostali hroby, Němce někam zahrabali. Vlasovce také. Ale o tom jindy.

Vlasně teď chci psát o pražském místopisu. I když už to téma týdne skončilo. Jako dárek pro česky čtoucí Steemiany? To by bylo hodně násilné naroubování současného tématu týdne na moji myšlenku... Zkrátka upozorním na méně známá místa se vztahem k něčemu zapomenutému. Taková listopadová, dušičková témata...
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo

Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.06816150 TRDO & @xlisto will get 0.04544100 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Zajímavé, rád jsem si přečetl.
!trdo

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.62572500 TRDO & @jjprac will get 0.41715000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Hodně zajímavé čtení.
!trdo

Congratulations @bucipuci, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.13213125 TRDO & @bucipuci will get 0.08808750 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Dík za zajímavé zamyšlení, pohledy do historie mě vždy baví. !BEER

Díky. Informace. Pivo zřejmě navždy došlo.

Jakto došlo? Vyschly sudy? To je pech...

Autoři nepočítali, že se ho rozdá tolik...

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 0.82601775 TRDO from below listed TRENDO callers:

@xlisto earned : 0.045441 TRDO curation
@jjprac earned : 0.41715 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.0880875 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site