Koho upálit?steemCreated with Sketch.

in cesky •  2 months ago 

Napsal jsem, že jsem dnes byl na jeteli. Protože je teplo. Na 1.leden... Taky pamatuju teplo na Silvestra a na Nový rok, třeba i v 70.letech a 80.letech minulého století. Ale ne v deseti letech za sebou. Na tom globálním oteplení prostě něco je. A je to nějaká novinka?

Dnes jsme také sledovali ohňostroj z Pusté vinice. Kdypak zpustla? Behem Třicetileté války, nepochybně. Válečné události a úbytek obyvatelstva, které by se poctivě piplalo s vinicí, to byl jeden faktor. Ale ochlazení, minimálně celoevropské, byl faktor druhý. Zatím poslední ochlazení. Které trvalo s velmi malými výkyvy až do poloviny 20.století. Pak se začíná oteplovat.

I dřív se ochlazovalo a oteplovalo. Vinice u nás zakládal Václav zvaný Svaný. Pak časem vymrzly a znovu je zakládl Karel IV. a znovu vymrzly a v 16.století byly spolu s rybníky zase zakádány...

Ale mě teď nepůjde o samotné klimatické výkyvy, nýbrž o to, jak se snimi lidé vypořádávali. Jednoduše. Hledali viníka.

Zpočátku hledali sami u sebe. Pokládali všechna neštěstí za důsledek vlastních vin, za trest za svoji vlastní hříšnost. Přičemž v křesťanské církvi uznáváme kolektivní vinu. (Všichni si to schytáváme vinou Adamovou, všichni jsme zachráněni díky Kristovi.)

Takže jsme se napravovali, káli. Hříšné špičaté boty byly spáleny. Včetně svých majitelů. Udělal se pogrom na židy. Flagelanti začali přinášet svým utrpením oběť a brát na sbe hřích y světa... Upřímně, moc to nezabíralo.

To v 17.století se už k problému přistoupilo vědecky. Za změnu klimatu, za ochalzení, mohou čarodějnice a čarodějníci! A prosím neplést si čarodějníky s kacíři. To byli v zásadě dvě odlišné skupiny. Kacíři se zabývala církevní inkvizice, čarodějnictví byl normální kriminální čin, to řešil světský soud.

V obojím případě ale následovala zpravidla smrt, zejména upálením. Ale teď bych do toho zabředal příliš hluboko. A jsou tu i výjimky, kdy i kacíři čarovali... Hele, koho to obzvláště zajímá, přečtěte si Flagelum hereticorum fascinariorum...

Mně jde o to hledání viníků... No kdo může za zvyšující se podíl oxidu uhličitého v atmosféře a za globální oteplování? Že by zase židi? Nebo čarodějníci? Není tu někdo jiný?!

Já na nikoho prstem ukazovat nebudu. Jen na tu potřebu toho někoho najít chci poukázat. Identifikovat, obvinit, vynutit přiznání, odsoudit, upálit... A hledat dál. Protože to od problému zpravidla nepomůže. Ale je to staletími osvědčený postup celého lidstva při řešení skutečně závažných problému.

Bitcoin klesá... Kdo za to může? Koho navrhujete k upálení?
P1110948.JPG
Letos první sedmikrásky...
P.S.: Pokusím se časem o anglickou mutaci tohohle článku...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Upalme toho, kdo nehodluje a prodává :)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.77146425 TRDO & @jjprac will get 0.51430950 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Někteří hodlovali v Arboletu... Já ne.

To jsi udělal dobře.
!shop

Hi~ krakonos!
@jjprac has gifted you 1 SHOP!

Currently you have: 2 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA

Congratulations @steemean, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.04641300 TRDO & @steemean will get 0.03094200 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Koho popohnat na hranici ti neřeknu, ale sedmikrásky u nás rostou i pod sněhem :-)
!trdo
!COFFEEA

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.15886125 TRDO & @bucipuci will get 0.10590750 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo
!COFFEEA

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.01773900 TRDO & @garygeo1 will get 0.01182600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.51% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 8500 replies. Your next target is to reach 8750 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

You have received a 0.36% upvote based on your stake of 200.72469405 UFM! Votes today: 1

Sorry, @steemean you're not allowed to summon the bot on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

!trdo

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.33160388 TRDO & @ekushya will get 0.22106925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 1.32608138 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.1059075 TRDO curation
@jjprac earned : 0.5143095 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.011826 TRDO curation
@steemean earned : 0.030942 TRDO curation
@ekushya earned : 0.22106925 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site