Christmas is coming ... An owl in every family!steemCreated with Sketch.

in cesky •  2 months ago 

P1110660.JPG
No, I wasn't crazy. My son (8 years) began to learn Christmas carols for the Christmas party at school. In a ceramic hobby group, children start making gifts for Christmas ...

My son is self-critical. He enjoys making ceramic items, but recognizes that his works are not perfect ... Therefore, he decided that Christmas gifts from him will be drawn. And now he prefers to make owls. Thus, in his spare time, he now makes owls. And because we have a box of Googlyeyes at home, he thought he would not make ordinary owls, but googlyeyes owls!

Each of our relatives and acquaintances, every my son's friend gets an owl. It is high time to start making owls! Maybe I'll have to start helping him.
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Vánoce se blíží... Sova do každé rodiny!
Ne, nezbláznil jsem se. Syn začal ve škole nacvičovat vánoční koledy na školní besídku. V keramickém kroužku začínají děti vyrábět dárky na Vánoce...

Syn je docela sebekritický. Vyrábět keramické předměty ho baví, ale uznává, že jeho díla nejsou dokonalá... Proto se rozhodl, že vánoční dárky od něj budou kreslené. A teď vyrábí nejraději sovy. Tudíž ve volném čase teď vyrábí sovy. A protože máme doma krabičku s Googlyeyes, napadlo ho, že nebude vyrábět sovy obyčejné, ale googlyeyes sovy!

Každý náš příbuzný a známý, každý synův kamarád dostane sovu. Je nejvyšší čas začít vyrábět sovy! Možná, že mu budu muset začít i pomáhat.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

heh... these are awesome... a little bit eyes-on-eyes-ish but abstract enough so that-doesn't-even-matter :D

I believe @mathowl might like them, too?!

Thank you!

owlsome

:D

!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos got 0.04366800 TRDO & @xlisto got 0.02911200 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Command accepted!

!BEER
!trdo

Congratulations @bucipuci, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos got 0.04766400 TRDO & @bucipuci got 0.03177600 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Command accepted!

!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos got 0.39749400 TRDO & @jjprac got 0.26499600 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Command accepted!Hey @krakonos, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @krakonos, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @krakonos, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @krakonos, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Your son did a good job on the owls...

jj už jsme viděl první bánoční reklamu před pár dny v televizy :)
!BEER
!trdo

Sorry @petrvl, this post is older than 3 days, therefore, this post can't reward TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Tak zase informace. Trdo pouze na články mldaší tří dnů.

hmmm :)

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.