RE: Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí...

You are viewing a single comment's thread from:

Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí...

in cesky •  last month 

Nepsal jsem ti to proto, abys do toho šel. Stačí napsat komentář, co si o tom myslíš :-).
Osobně bych do toho taky nešel. Už jsem pár pozvánek dostal, něco napsal do komentáře a to bylo vše.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!