Baskets for ... For what?steemCreated with Sketch.

in actifit •  3 months ago  (edited)

P1110826.JPG
Fotografie prodává příspěvek... Tahle je zase z botanické zahrady. Koše. Tedy proutěné koše. Dříve u nich býval i proutěný "míč". Dala se tam hrát košíková... Svého druhu.
Ale ten míč zmizel. Buď podlehl času, nebo nenechavcům. Koše jsou přidělané. Míč, už ze své podstaty přidělaný být nemůže...
Když jsem tam asi před třemi týdny fotil, tak byly koše plné zeleniny z přilehlých záhonů. Což není vidět.

No a od zítřka jsem na OČR. Tedy na paragrafu. Syn má kromě zlomeného prostu ještě virózu. Takže žádný pohyb, ale budou ukázky výtvarného umění.
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png


10394
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

!BEER
!trdovoter

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.72930375 TRDO & @jjprac will get 0.48620250 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 1.61% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SPHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.15223950 TRDO & @bucipuci will get 0.10149300 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 71.9 AFIT tokens for your effort in reaching 10394 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.76% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 15.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 0.88154325 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.4862025 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.101493 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site